Máy phụ trợ

máy đánh số Meto 5322

máy đánh số Meto 5322

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
máy dập số nhảy deli 7506

máy dập số nhảy deli 7506

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy khoan dấu nhiệt ngành may

Máy khoan dấu nhiệt ngành may

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt tem nhãn bằng tay YC-18

Máy cắt tem nhãn bằng tay YC-18

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy tách vải dạ HB-450

Máy tách vải dạ HB-450

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy tách vải dạ HP-450S

Máy tách vải dạ HP-450S

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt cuộn vải tự động

Máy cắt cuộn vải tự động

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt vải Santian 650 W

Máy cắt vải Santian 650 W

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy ép mex GQ -100LE/120LE

Máy ép mex GQ -100LE/120LE

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy ép mex GQ 2000 - III

Máy ép mex GQ 2000 - III

5,000,000đ -50% 10,000,000đ