Máy phụ trợ

보일러 스팀 아이롱 BS-3PC

보일러 스팀 아이롱 BS-3PC

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
보일러 스팀 아이롱 BS-6PC

보일러 스팀 아이롱 BS-6PC

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전기 보일러 18 KW

전기 보일러 18 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전기 보일러 12 KW

전기 보일러 12 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim 615F

Máy dò kim 615F

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
máy đánh số Meto 5322

máy đánh số Meto 5322

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
máy dập số nhảy deli 7506

máy dập số nhảy deli 7506

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy khoan dấu nhiệt ngành may

Máy khoan dấu nhiệt ngành may

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
조립식 바큠테이블 OPB-778A

조립식 바큠테이블 OPB-778A

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn hút chân không OPB-778

Bàn hút chân không OPB-778

5,000,000đ -50% 10,000,000đ