Danh mục sản phẩm

Giá

Chọn khoảng giá

-
OK

thương hiệu

nhà cung cấp

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR  Trung Quốc

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR Trung Quốc

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94A Ổ tốc độ cao

HSH-7.94A Ổ tốc độ cao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94A1 Ổ tốc độ cao

HSH-7.94A1 Ổ tốc độ cao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94A(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94A(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94A(T) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94A(T) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94B  Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94B Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94B(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94B(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94B(T) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94B(T) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94(2SPH) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94(2SPH) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94C Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94C Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94C(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94C(TS) Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94DRN  Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94DRN Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
HSH-7.94BRN Ổ TỐC ĐỘ CAO

HSH-7.94BRN Ổ TỐC ĐỘ CAO

5,000,000đ -50% 10,000,000đ