Ốc máy may

Ốc mặt nguyệt viền yamato

Ốc mặt nguyệt viền yamato

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ốc măt nguyệt 1 kim

Ốc măt nguyệt 1 kim

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ốc táo 2 kim  cố định

Ốc táo 2 kim cố định

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ốc yếm thuyền nhỏ

Ốc yếm thuyền nhỏ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ốc táo 4 kim 6 chỉ

Ốc táo 4 kim 6 chỉ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ cuốn lại

Cữ cuốn lại

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ máy may

Cữ máy may

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ tra khóa

Cữ tra khóa

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng ngừa

Cữ may dây vắt xăng ngừa

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ máy may 2 KIM dùng cho máy may 2 KIM

Cữ máy may 2 KIM dùng cho máy may 2 KIM

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây đỉa quần

Cữ may dây đỉa quần

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây đỉa quần dùng cho máy 2 KIM

Cữ may dây đỉa quần dùng cho máy 2 KIM

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng

Cữ may dây vắt xăng

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng F342

Cữ may dây vắt xăng F342

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng F339

Cữ may dây vắt xăng F339

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng mép F340

Cữ may dây vắt xăng mép F340

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng mép F340

Cữ may dây vắt xăng mép F340

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may dây vắt xăng 2 KIM

Cữ may dây vắt xăng 2 KIM

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may viền cửa tay áo

Cữ may viền cửa tay áo

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Cữ may sọc trang phục thể thao F514

Cữ may sọc trang phục thể thao F514

5,000,000đ -50% 10,000,000đ