Phụ tùng máy khác

Ống phóng Laser các loại

Ống phóng Laser các loại

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nguồn Laser các loại

Nguồn Laser các loại

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nguồn Laser 40W

Nguồn Laser 40W

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kính hội tụ 18mm, 20mm

Kính hội tụ 18mm, 20mm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Gương 20, 25mm

Gương 20, 25mm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kính hội tụ vàng 12mm

Kính hội tụ vàng 12mm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bộ giá đỡ gương phi 25

Bộ giá đỡ gương phi 25

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bộ điều khiển Leetro 6535

Bộ điều khiển Leetro 6535

2,500,000đ -75% 10,000,000đ
Đầu cắt máy laser

Đầu cắt máy laser

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bo giao tiếp máy 4060 Winseal

Bo giao tiếp máy 4060 Winseal

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thẻ thử kim loại máy dò kim

Thẻ thử kim loại máy dò kim

5,000,000đ -50% 10,000,000đ