phụ tùng máy may

Công tắc máy may

Công tắc máy may

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy vắt sổ siruba 747

Bơm dầu máy vắt sổ siruba 747

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy vắt sổ pegasus M800

Bơm dầu máy vắt sổ pegasus M800

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy viền siruba VC008

Bơm dầu máy viền siruba VC008

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy viền pegasus W600

Bơm dầu máy viền pegasus W600

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy viền pegasus W500

Bơm dầu máy viền pegasus W500

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy viền pegasus M700

Bơm dầu máy viền pegasus M700

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy viền siruba F007

Bơm dầu máy viền siruba F007

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy vắt sổ juki 6700

Bơm dầu máy vắt sổ juki 6700

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy may 1 kim brother BR735

Bơm dầu máy may 1 kim brother BR735

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bơm dầu máy may 1 kim juki 5550

Bơm dầu máy may 1 kim juki 5550

5,000,000đ -50% 10,000,000đ