Thiết bị hoàn tất

Máy dò kim cầm tay 10150112

Máy dò kim cầm tay 10150112

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Súng ty TG-88

Súng ty TG-88

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim HASHIMA HN-450

Máy dò kim HASHIMA HN-450

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa hai đầu

Máy cắt chỉ thừa hai đầu

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa di động MT190

Máy cắt chỉ thừa di động MT190

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa 1 đầu

Máy cắt chỉ thừa 1 đầu

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn ủi bình nước treo SILVER STAR ES-300

Bàn ủi bình nước treo SILVER STAR ES-300

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn ủi nhiệt hơi SILVER STAR ES-3200N

Bàn ủi nhiệt hơi SILVER STAR ES-3200N

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nồi hơi mini ST-6

Nồi hơi mini ST-6

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa FT-100S

Máy cắt chỉ thừa FT-100S

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nồi hơi điện ngành may 24 KW

Nồi hơi điện ngành may 24 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy Dò Kim Loại Công Nghiệp NDC-DUAL

Máy Dò Kim Loại Công Nghiệp NDC-DUAL

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn Ủi Bình Nước Treo EZ-300 Silver Star

Bàn Ủi Bình Nước Treo EZ-300 Silver Star

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn Ủi Bình Nước Treo ES-300 Silver Star

Bàn Ủi Bình Nước Treo ES-300 Silver Star

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn Ủi Bình Nước Treo ES-94A Silver Star

Bàn Ủi Bình Nước Treo ES-94A Silver Star

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn Ủi Nhiệt Hơi SE-2000 Silver Star

Bàn Ủi Nhiệt Hơi SE-2000 Silver Star

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
BÀN ỦI NHIỆT HƠI ES-3300M SILVER STAR

BÀN ỦI NHIỆT HƠI ES-3300M SILVER STAR

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG SR-8000 SILVER STAR

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG SR-8000 SILVER STAR

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG SR-5000 SILVER STAR

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG SR-5000 SILVER STAR

5,000,000đ -50% 10,000,000đ