Thiết bị hoàn tất

Nồi hơi điện ngành may 24 KW

Nồi hơi điện ngành may 24 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nồi hơi mini ST-6

Nồi hơi mini ST-6

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa FT-100S

Máy cắt chỉ thừa FT-100S

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Súng ty TG-88

Súng ty TG-88

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim HASHIMA HN-450

Máy dò kim HASHIMA HN-450

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa hai đầu

Máy cắt chỉ thừa hai đầu

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa di động MT190

Máy cắt chỉ thừa di động MT190

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt chỉ thừa 1 đầu

Máy cắt chỉ thừa 1 đầu

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim cầm tay 10150112

Máy dò kim cầm tay 10150112

5,000,000đ -50% 10,000,000đ