Thước đo ngành may

Thước dây móc khóa HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây móc khóa HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc001 Liên hệ
Thước dây tròn lớn HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây tròn lớn HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc002 Liên hệ
Thước dây bản kẹp 15MM HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây bản kẹp 15MM HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc003 Liên hệ
Thước dây bản kẹp 19 MM HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây bản kẹp 19 MM HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc004 Liên hệ
Thước sắt các loại

Thước đo ngành may

Thước sắt các loại

Mã SP : 10150064-1... Liên hệ
Thước nhựa B95

Thước đo ngành may

Thước nhựa B95

Mã SP : 10150069 Liên hệ
Thước nhựa mềm 50cm

Thước đo ngành may

Thước nhựa mềm 50cm

Mã SP : ZL8976 Liên hệ