Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải 757

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải 757

Mã SP : 757 Liên hệ
chất tẩy dầu Pull out

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

chất tẩy dầu Pull out

Mã SP : full out 2 Liên hệ
Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải Pulimak 2

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải Pulimak 2

Mã SP : #830 Liên hệ
Chất tẩy dầu máy trên vải Sprayway US 830

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy dầu máy trên vải Sprayway US 830

Mã SP : 830 Liên hệ
Dầu chỉ GUSGO 168

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu chỉ GUSGO 168

Mã SP : GUSGO168 Liên hệ
Dầu chỉ -KF96

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu chỉ -KF96

Mã SP : KF96 Liên hệ
Dầu máy may công nghiệp CN10

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu máy may công nghiệp CN10

Mã SP : CN10 Liên hệ
Bột Rollax

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Bột Rollax

Mã SP : Bột Rollax Liên hệ
Son tẩy mực trên vải Ink Cleaner for Fabric

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Son tẩy mực trên vải Ink Cleaner for Fabric

Mã SP : Ink Cleaner Liên hệ
Dung dịch chốn tưa méo vải Takter 430

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dung dịch chốn tưa méo vải Takter 430

Mã SP : #821 Liên hệ
Tẩy băng chuyền máy ép cổ áo Takter 2000

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Tẩy băng chuyền máy ép cổ áo Takter 2000

Mã SP : #823 Liên hệ
Keo xịt chuyên dụng trong ngành may thêu Takter 3000

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Keo xịt chuyên dụng trong ngành may thêu Takter 3000

Mã SP : #82 Liên hệ
Keo xịt chuyên dụng trong ngành may thêu Takter 200

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Keo xịt chuyên dụng trong ngành may thêu Takter 200

Mã SP : #822 Liên hệ
Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải Pulimak

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy dầu mỡ bám trên vải Pulimak

Mã SP : #831/833 Liên hệ
Chất tẩy Acetone ngành may

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Chất tẩy Acetone ngành may

Mã SP : Acetone Liên hệ
Dầu  tẩy băng chuyền

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu tẩy băng chuyền

Mã SP : KMK-722 Liên hệ
Dầu tẩy rỉ RP7 (175mm)

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu tẩy rỉ RP7 (175mm)

Mã SP : RP7 Liên hệ
Dầu tẩy rỉ RP7  (300g)

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Dầu tẩy rỉ RP7 (300g)

Mã SP : RP7 Liên hệ
Keo xịt định vị thêu 66

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Keo xịt định vị thêu 66

Mã SP : 66 Liên hệ
Keo xịt chuyên dùng ngành thêu 77

Dầu máy may,chất tẩy,hóa chất

Keo xịt chuyên dùng ngành thêu 77

Mã SP : 77 Liên hệ